Wznowienie punktów granicznych nieruchomości (także: wytyczenie punktów granicznych z ewidencji gruntów) - prace tego typu wykonuje się w sytuacji gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone według stanu prawnego ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte.