Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów - sporządzana jest w przypadkach, gdy występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym. Głównym dokumentem jest tu wykaz zmian gruntowych, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do dokonania odpowiednich zmian. Ekspertyzy i analizy stanu prawnego nieruchomości - wykonywane są w sytuacjach, gdy kluczem do regulacji stanu prawnego nieruchomości jest określenie rodzaju problemu, z jakim może spotkać się właściciel (lub przyszły właściciel) oraz wskazania rozwiązań jakie powinny być zastosowane. Pozwala to uniknąć w przyszłości niewłaściwych wyborów zarówno przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości jak i przy regulacji jej stanu prawnego