Zapewniamy pomoc w wyborze informatycznego systemu wspomagania zarządzania dla średniego lub małego przedsiębiorstwa. Organizacja i nadzór nad wdrożeniem systemu.  Proponujemy przeprowadzenie kompletnej analizy wdrożeniowej, pozwalającej znaleźć optymalne rozwiązanie problemu. Wszystkie nasze projekty są w pełni skalowalne - ich możliwości rosną wraz z potrzebami klientów.

Metodologia Podstawowym czynnikiem sukcesu wdrożenia oprogramowania jest kompleksowe projektowe podejście. Wiele organizacji pozostaje w przekonaniu, że informatyzacja to tylko zakup licencji i komputerów. Nasze doświadczenia wskazują, że takie podejście jest błędne, a nawet przy realizacji małych projektów w ostatecznym rozliczeniu kosztuje dużo więcej - tak pieniędzy jak i nerwów - aniżeli zlecenie realizacji projektu doświadczonemu zespołowi konsultantów. Poniżej przedstawiamy naszą metodologię na której opieramy się podczas wdrożeń oprogramowania dostępnego w postaci gotowych modułów, tj.: ProgMan Software, CDN Klasyka, CDN Optima, CRM. Etap 1. Analiza potrzeb i możliwości Pierwszym etapem na drodze do zakończonego sukcesem wdrożenia jest analiza potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji. Na tym etapie zbierzemy informacje dotyczące struktury, budowy działów oraz procesów w Twojej organizacji. Zweryfikujemy także przydatność zastanej infrastruktury technicznej. Etap ten realizowany jest w głównej mierze w oparciu o wywiad (rozmowy) z kierownictwem oraz przyszłymi użytkownikami systemu. Etap 2. Projektowanie systemu Na tym etapie zaproponujemy konkretne rozwiązania. Wybierzemy moduły oprogramowania (np. kadry, płace, sekretariat, księgowość) zgodnie z przeprowadzoną w poprzednim etapie analizą. W przypadku braku gotowych rozwiązań zaspokajających potrzeby organizacji zaproponujemy rozwiązania autorskie. Jeśli zaistnieje konieczność rozbudowania infrastruktury technicznej (np. zakup dodatkowego komputera, instalacja sieci) przedstawimy potrzeby i koszty rozbudowy. Ponieważ często o realnych możliwościach informatyzacji organizacji decyduje posiadany budżet, zaproponujemy długofalową strategię informatyzacji oraz wyznaczymy kluczowe obszary, które powinny zostać zinformatyzowane lub zmodernizowane jako pierwsze. Efektem etapów analizy i projektowania będzie gotowy projekt oraz jego kosztorys. Etapy Analizy i Projektowania (faza wstępna) realizowane są bezpłatnie. Etap 3. Zakup elementów systemu Po podjęciu decyzji o realizacji projektu przystępujemy do etapu zakupu niezbędnych elementów systemu (licencje na oprogramowanie, sprzęt, etc.). Etap 4. Instalacja i konfiguracja systemu Na tym etapie instalujemy wszystkie elementy oraz moduły systemu. Konfigurujemy bazy danych i oprogramowanie, ustawiamy podstawowe parametry pracy systemu. Integrujemy wszystkie elementy. Testujemy funkcjonalność na płaszczyźnie technicznej. Jeśli wszystko działa poprawnie przechodzimy do kolejnego etapu. Etap 5. Szkolenie użytkowników Jest to jeden z najważniejszych etapów. Jego poprawna realizacja wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Często perspektywa wdrożenia nowego systemu informatycznego stwarza obawy i bariery psychologiczne. Doświadczony szkoleniowiec potrafi poza przeszkoleniem z obsługi systemu przełamać "barierę wejścia" wśród przyszłych użytkowników. Bardzo ważne, aby prowadzący szkolenie posiadał głęboką wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonego szkolenia (np. płace, księgowość, gospodarka magazynowa). Pozwala to na komfortowe porozumiewanie się "tym samym językiem" z przyszłymi użytkownikami. Podczas szkolenia do wersji szkoleniowej systemu wprowadzane są przykładowe dane. Etap 6. Wprowadzanie danych Jest to etap realizowany przez przyszłych użytkowników systemu. Wprowadzają oni do systemu rzeczywiste dane, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi podczas szkolenia. Bardzo ważne jest, aby każdy użytkownik sam wprowadzał dane za które jest odpowiedzialny. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność poprawności danych oraz gwarancję utrwalenia wiedzy przekazanej na szkoleniu. W wielu przypadkach istnieje możliwość importu danych z systemów wcześniej użytkowanych. W tym przypadku zadanie użytkowników polega na weryfikacji poprawności przeniesionych danych. Użytkownicy proszeni są o spisywanie wszelkich pytań i wątpliwości związanych z pracą w systemie. Etap 7. Sesja pytań i odpowiedzi Wprowadzanie rzeczywistych danych do systemu i pierwsze złożone operacje zawsze nasuwają wiele pytań związanych z obsługą systemu. Sesja pytań i odpowiedzi ma na celu udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników. Etap ten różni się od etapu szkolenia przede wszystkim szczegółowością zgłaszanych problemów i pytań. Zadaniem konsultanta jest wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Etap 8. Eksploatacja Użytkownicy eksploatują system w codziennej pracy. Należy pamiętać, że system informatyczny wymaga pielęgnacji oraz aktualizacji (np.: na skutek zmian przepisów prawnych). Do dyspozycji użytkowników systemu pozostają konsultanci naszej firmy zawsze gotowi udzielić porady. Wraz z rozwojem organizacji i potrzeb system może być modernizowany i rozwijany. Jakie koszty wiążą się z wdrożeniem (poza kosztami licencji i ew. sprzętu)? Koszt wdrożenia zależny jest od bardzo wielu czynników i za każdym razem ustalany jest indywidualnie. Pomimo to dla celów poglądowych przedstawiamy orientacyjne koszty wdrożenia: a) 1. stanowisko/2. moduły (np. magazyn, księgowość)/1. użytkownik - około 320 zł netto b) 5. stanowisk/4. moduły (np. kadry, płace, magazyn, księgowość)/5. użytkowników - około 1800 zł netto c) 20. stanowisk/6. modułów/20. użytkowników - około 4200 zł netto Trzy najważniejsze korzyści zlecenia wdrożenia naszej firmie? 1. Kompleksowe poprowadzenie projektu. 2. Profesjonalna opieka doświadczonych konsultantów. 3. W ostatecznym rozliczeniu niższe koszty